8 клас

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Період

Ряд

Група

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

1

 

1

2,1                       1, -1

 Н           1   Гідроген              1,0079  Водень

 

 

 

 

 

 

1,4

  Не              2

Гелій               4,0026

                                                      Ступен і окиснення           

                                                    (в оксидах, гідридах)         

                                                            Порядковий    

Електронегативність                                                          номер                                

за Полінгом                                                                            

2,50         4, 2, -4

  С                6

Карбон          12,011

Вуглець

Системна назва                                                                  

                    

                                                                                        Атомна маса

Традиційна  назва

 

2

 

2

0,97                         1

  Li           3

Літій                6,941

1,47                        2

  Ве               4

Берилій          9,0122

 

2,01                        3

  В                 5

Бор                  10,811

 

2,50                4, 2, -4

  С                6

Карбон           12,011

Вуглець

3,07     5, 4, 3, 2, 1,-1,-2,-3

   N                         7

Нітроген         14,007 Азот

3,50               (2), (1), -1, -2

   О               8

Оксиген         15,999

Кисень

4,10                        -1

  F                9

Флуор       18,998

Фтор

1,5

  Nе             10

Неон                20,179

 

3

 3

1,01                         1

   Na                 11

Натрій                 22,990

 

1,23                        2

  Мg            12

Магній            24,305

1,47                         3

 АІ               13

Алюміній       26,982

1,74              4, (2), -4

  Si              14

Силіцій          28,086

2,10        5, (4), 3,(-2),-3

  Р               15

Фосфор          30,974

2,60               6, 4, 2, -2

  S               16

Сульфур        32,066 Сірка

2,83    7, (6), 5, (4), 3, 1,-1

  СІ              17

Хлор               35,453

1,8

 Аг              18

Аргон              39,948

 

 

4

 4

0,91                         1           

  К             19

Калій              39,098

1,04                        2

  Са             20

Кальцій          40,078

3                           1,20

 21               Sс

44,956          Скандій

4, 3, (2)                    1,32

 22              Ті

47,88                Титан

5, 4, 3, 2                    1,45

 23               V

50,942           Ванадій

6, (4), 3, 2            1,56

  24             Сr

51,996               Хром

7, 6, (5), 4, (3), 2          1,60

 25            Мn

54,938          Манган

6,(5),(4),3, 2        1,64

 26               Fе

55,847            Ферум

                         Залізо

3,2                      1,75

 27              Co   

58,933           Кобальт

3,2                           1,75

 28               Ni

58,69              Нікель

 

5

(3), 2, 1                1,75

29               Сu

63,546            Купрум

                        Мідь

2                    1,66

30              Zn

65,39                Цинк

1,82                       3

  Gа              31

Галій               69,723

2,02                   4, (2)

 Gе             32

Германій          72,59

2,20                 5, 3, -3

  А           33

Арсен              74,922

2,48                  6, 4, -2

 Sе              34

Селен                78,96

2,74       7, 5,(3),1,(-1)

  Вr            35

Бром               79,904

1,9                     (4),(2)

 Кг             36

Криптон           83,80

 

 

 

 

5

 

6

0,89                         1

Rb                    37

Рубідій              85,468 .

0,99                         2

Sr                38

Стронцій          87,62

3                                             1,11

  39              Y

88,906                Ітрій

4,(3),(2)              1,22

40               Zr

91,224       Цирконій

5,(4),(3)                 1,23

 41              Nb

92,906             Ніобій

6, 5, 4,(3),(2)           1,30

42               Мо

95,94          Молібден

7,(6),(5),4                1,6

 43              Тс

[99]              Технецій

8,(6),4, 3,(2)             1,42

 44             Ru

101,07           Рутеній

(5), 4, 3, 2           1,45

 45             Rh

102,91              Родій

(4),2                     1.35

 46             Pd

106,42          Паладій

 

7

(3),(2), 1              1,42

 47              Аg

107,87        Аргентум

2                          1,46

  48            Сd

112,41           Кадмій

1,49                      3, (1)

  І            49

Індій                114,82

1,72                 4,(2), (-4)

 Sn              50

Станум           118,71

Олово, цина

1,82                 5, 3, -3

 Sb              51

Стибій            121,75

2,01                        6, 4,-2

 Те             52

Телур              127,60

2,21            7, 5, 1,-1

  І               53

Іод                   126,90

йод

2,1                 (6),(4),(2)

 Хе             54

Ксенон            131,29

 

 

 

 

6

 

8

0.86                          1

  Сs             55

Цезій               132,91 .

0,97                          2

  Ва             56

Барій               137,33

3                          1,08

  57          * Lа

138,91           Лантан

4,(3),(2)              1,23

 72               Hf

178,49           Гафній

5, (4)                   1,33

 73             Та

180,95          Тантал

6,(5),(4),(3),(2)    1,40

 74             W

183,85      Вольфрам

7, 6, 4,(2)             1,46

 75            Rе

186,21              Реній

8, 6, 4, 3, 2              1,52

76              Os

190,2               Осмій

6, 4, 3,2               1,55

 77               Іr

192,22             Іридій

(6), 4, 2                         2,3

 78             Рt

195,09         Платина

 

9

3,(2),1                  1,42

79               Аu

196,97            Aурум

                       Золото

2,1                      1,44

 80             Hg

200,59       Меркурій

                  Ртуть

1,44                       3,1

 Тl              81

Талій               204,38

1,55                   4, 2, (-4)

 Р            82 Плюмбум         207,2

Свинець, оливо

1,67                     5, 3,(-3)

  Ві              83

Вісмут            208,98

1,76                 6, 4, 2, -2

  Ро            84

Полоній           [209]

1,96              7, 5, 3, 1,-1

  Аt            85

Астат                [210]

 

 Rn            86

Радон               [222]

 

 

 

 

7

 

10

0,86                          1

  Fr              87

Францій              [223] .

0,97                   

  Ra            88

Радій                  [226]      

3                             1,0

  89         **Ас

[227]            Актиній

 

104            Rf

[261]     Резерфордій

 

105           Db          

[262]               Дубній

 

106           Sg

[266]          Сиборгій

 

107           Вh

[264]                Борій

 

108            Нs

[267]                 Гасій

 

109             Mt

[268]        Майтнерій

 

110            Ds

[271]  Дармштадтій

 

11

 

111             Rg

[272]         Рентгеній .

 

112           Uub

                    Унунбіій

 

113

 

 

114           Uuq

            Унунквадрій

 

115

 

116                Uuh

          Унунгексій

 

117

 

117                Uuo

               Унуноктій

 

 

* Лантаноїди

4, 3             1,08

 58        Се

140,12    Церій

(4), 3            1,1

 59         Рr

140,91

        Празеодим

(4), 3,(2)       1,1

 60        Nd

144,24

             Неодим

3                1,1

61        Pm

[147]

            Прометій

3,(2)          1,2

62        Sm

150,36

               Самарій

3,(2)            1,2

63        Eu

151,96

             Європій

3                 1,1

64      Gd

157,25

            Гадоліній

(4),3            1,2         

65        Tb

158,925

               Тербій

(4),3           1,2         

66         Dy

162,50

           Диспрозій

3                  1,2

67         Ho

164,93

              Гольмій

3                 1,2

68          Er

167,26

                   Ербій

3,(2)             1,2         

69        Tm

168,93

                    Тулій

3,(2)            1,2         

70         Yb

173,04

                Ітербій

3                   1,3

71         Lu

174,97

            Лютецій

** Актиноїди

4                    1,3

90         Тh

232,04    Торій

5,(4)            1,5

 91         Рa

[231]

     Протактиній

6, 4,(3)         1,5

 92          U

[238]

                  Уран

(7),6, 5, 4,(3)    1,3

93         Nр

[237]

            Нептуній

6, 5, 4, 3        1,3

94         Рu

[244]

             Плутоній

6, 5, 4, 3         1,3

95        Am

[243]

          Америцій

4,3          1,3

96       Сm

[247]

                Кюрій

4,3

97         Вk

[247]

             Берклій

4,3

98         Cf

[251]

      Каліфорній

3                  1,3

99         Es

[252]

      Ейнштейній

3                  1,3

100      Fm      [257]

              Фермій

3                  1,3

101      Md

[258]

      Менделевій

3,2                1,3

102       No

[259]

             Нобелій

3

103       Lr

[260]

         Лоуренсій

 

Назви кислот, солей

Формула кислоти

 

Назва кислоти

Кислотний залишок

 

Назва солі

Формула

відповідного оксиду

 HCl

Хлоридна (соляна, хлороводнева)

  ─ Cl

Хлорид

-

HBr

Бромідна (бромоводнева)

  ─ Br

Бромід

-

HJ

Йодидна (йодоводнева)

  ─ J

Йодид

-

HF

Фторидна (фтороводнева)

  ─ F

Фторид

-

H2S

Сульфідна (сірководнева)

  ═ S

Сульфід

-

HNO2

Нітритна (азотиста)

  ─ NO2

Нітрит

N2O3

HNO3

Нітратна (азотна)

  ─ NO3

Нітрат

N2O5

H2CO3

Карбонатна (вугільна)

  ═ CO3

Карбонат

CO2

H2SiO3

Силікатна (кремнієва)

  ═ SiO3

Силікат

SiO2

H2SO3

Сульфітна (сірчиста)

  ═ SO3

Сульфіт

SO2

H2SO4

Сульфатна (сірчана)

  ═ SO4

Сульфат

SO3

H3PO4

Ортофосфатна (ортофосфорна)

  ≡ PO4

Ортофосфат (фосфат)

 P2O5

Загальні формули сполук елементів відповідно до їх положення

у періодичній системі

Група

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

(крім інертних газів)

Вищій

оксид

Е2О

ЕО

Е2О3

ЕО2

Е2О5

ЕО3

Е2О7

ЕО4

Гідрат

вищого оксиду

ЕОН

Е(ОН)2

Е(ОН)3

Н2ЕО3

Н3ЕО4

Н2ЕО4

НЕО4

Н4ЕО4

Леткі

водневі сполуки

 

 

 

ЕН4

ЕН3

Н2Е

НЕ

 


 Прогнозування властивостей елемента

за властивостями елементів, що знаходяться поряд

Li

Be

B

Na

Mg

Al

K

Ca

Sc

 

 

 
КИСЛОТИ

Фізичні властивості:                                         Хімічні властивості:                                           Добування:

1)     добре розчинні у воді                                 1)  взаємодіють з Ме                                           1)   взаємодія H2  з  Hal2

 ( крім H2SiO3 );                                                 Ме +  HxAMexAy + H2↑ ;                                     H2  + Cl2 → 2HCl ;

2)   кислі на смак;                                              2)  взаємодіють з  MexOy                                     2)   взаємодія води з

3)     їх розчини – прозорі                                         MexOy + HxAMexAy + H2O ;                            кислотними оксидами   

 рідини;                                                          3)  взаємодіють з Me(OH)                                      SO2 + H2O = H2SO3

4)   деякі мають запах;                                            Me(OH)x + HxA→ MexAy + H2O ;                        SO3 + H2O = H2SO4

5)     сильні кислоти небезпечні -                       4)  лакмус (індикатор) в кислотах -

 викликають опіки                                             червоний

      ( хімічні і термічні);

! ПТБ:                                                                                                                           Застосування:

1)  промити великою кількістю                                                                                  1)   неорганічні кислоти -  в промисловості

проточної води ( 15-20 хв );                                                                                        для синтезу органічних речовин;

2)      знешкодити дію, промивши                                                                                  2)  HCl – в медицині ( компонент шлункового соку);

розчином питної соди.                                                                                           3)   органічні кислоти – в харчовій промисловості.

 

                                                    Витискувальний ряд Ме ( Бекетов М.М.) ~ Ряд активності Ме

                                         K,   Na,   Mg,   Al,   Zn,   Fe,   Ni,   Sn,   Pb    (  H2 )    Cu,   Hg,   Ag,   Pt,    Au

                                                                       активні                                                 малоактивні  1. Склад і назви основ

Загальна формула: Ме(ОН)n

де - ОН – гідроксильна група, валентність І, а n = валентності Ме

Назва основи: назва металу в називному відмінку (валентність металу, якщо метал має змінну валентність) + „гідроксид”

NaOH – натрій гідроксид

Fe(OH)3 – ферум (ІІІ) гідроксид

 

  1. Класифікація гідроксидів.

а) за розчинністю:

Гідроксиди

 

Розчинні

Нерозчинні

(луги)

(основи)

NaOH

Cu(OH)2

KOH

Fe(OH)3

б) за кількістю ОН-груп:

Гідроксиди

 

однокислотні

двокислотні

трикислотні

LiOH

Ba(OH)2

Al(OH)3

AgOH

Mg(OH)2

Fe(OH)3

 

  1. Добування.

 

 

 


Луги

Лужний метал + Н2О

Лужноземельний метал + Н2О

Оксиди лужних металів + Н2О

Оксиди лужноземельних металів + Н2О

 

Comments