9 клас

Основні фізико-хімічні величини

Назва

Позначення

Значення

Швидкість світла в вакуумі

c

2.99792458 108 м/с

Магнітна проникність вакууму

μ0

1.22566370614 10-6 Гн·м -1

Діелектрична проникність вакууму

\varepsilon_{0}

8.85418783 10-12 Ф/м

Прискорення вільного падіння (нормальне)

g

9.80665 м/с2

Гравітаційна стала

G

6.6720 10-11 Н м2/кг2

Стала Больцмана

kB

1.380662 10-23 Дж/К

Стала Планка

h

6.626176 10-34 Дж·с

Стала Стефана-Больцмана

C

5.67 10-8 Вт/(м2 К4)

Універсальна газова стала

R

8.31441 Дж/(К·моль)

Енергетичний еквівалент маси

 

8.987 1016 Дж/(Кг)

Електронвольт

eV

1.6 10-19 Дж

Об´єм одного моля ідеального газу при нормальних умовах

 

22.415 1016 л/моль

Температурний коефіцієнт розширення ідеальних газів

α

0.00366 (° С)-1

Число Авогадро

Na

6.022045 1023 моль-1

Стала Лошміта

NL

2.687 1020 молекул·см-3

Стала Фарадея (валентність 1)

F

96484.56 Кл/моль

Елементарний заряд (заряд електрона)

e

1.6021892 10-19 Кл

Відношення заряду електрона до його маси

{e\over m_{e}}

1.76 1011 Кл/кг

Маса спокою електрона

me

9.109534 10-31 кг

Маса спокою протона

mp

1.6726485 10-27 кг

Маса спокою нейтрона

mn

1.6749543 10-27 кг

Маса спокою мюона

mμ

1.883 10-28 кг

Відношення мас протона й електрона

{m_{p} \over m_{e}}

1836.15267261(85)

Атомна одиниця маси

а.о.м.

1.6605655(86) 10-27 кг

Класичний радіус електрона

re

2.817938 10-15 м

Маса атома водню

1H

1.007825036 а.о.м.

Відношення маси протона до маси електрона

{m_{p} \over m_{e}}

1836.15152(70)

Стала Рідберга

Roo

10973731.77 м-1

Об'єм одного моля ідеального газу
при нормальних умовах (101.3 кПа, 0oC)

Vm

22.41383 10-3 м3/мольПрефікси Міжнародної системи одиниць СІ

призначені для формування та скороченого написання кратних та частинних одиниць.

Всі затверджені префікси позначають тільки ступені десяти і не повинні використовуватись для позначення ступенів інших чисел.

      Як невід'ємна частина системи СІ, ці префікси офіційно затверджуються Міжнародним бюро з мір та ваг.

Префікси кратних одиниць

      Кратні одиниці — одиниці, які в цілу ступень десятки перевищують основну одиницю вимірювання деякої фізичної величини. Міжнародна система одиниць СІ рекомендує наступні префікси для позначень кратних одиниць:

 

Кратність

Префікс

Позначення

Приклад

український

міжнародний

українське

міжнародне

101

дека

deca

да

da

дал - декалітр

102

гекто

hecto

г

h

га – гектар

103

кіло

kilo

к

k

кг - кілограм

106

мега

mega

М

M

Мт – мегатона

109

гига

giga

Г

G

ГГц – гігагерц

1012

тера

tera

Т

T

Тв – теравольт

1015

пета

peta

П

P

Пфлоп - петафлоп

1018

екса

exa

Е

E

 

1021

зета

zeta

З

Z

 

1024

йота

yotta

Й

Y

 

 

Префікси частинних одиниць

      Частинні одиниці в цілий ступень десятки менше від встановленої одиниці вимірювання деякої величини. Міжнародна система одиниць СІ рекомендує наступні префікси для позначень часткових одиниць:

 

Частка

Префікс

Позначення

Приклад

український

міжнародний

українське

міжнародне

10-1

деци

deci

д

d

дм — дециметр

10-2

санти

centi

с

c

см — сантиметр

10-3

мілі

milli

м

m

мл — миллилитр

10-6

мікро

micro

мк

mc

мкм — микрометр, микрон

10-9

нано

nano

н

n

нм — нанометр

10-12

піко

pico

п

p

пФ — пикофарад

10-15

фемто

femto

ф

f

фс — фемтосекунда

10-18

ато

atto

а

a

 

10-21

зепто

zepto

з

z

 

10-24

йокто

yocto

й

y

 


Шкала електронегативності за Оллредом і Роховим

Елемент
Електронегативність
Елемент
Електронегативність
Fr
0,86
Ir
1,55
Cs
0,86
Pb
1,55
Rb
0,89
Cr
1,56
K
0,91
Mn
1,60
Na
0,93
Fe
1,64
Ra
0,97
Zn
1,66
Ba
0,97
Bi
1,67
Li
0,97
Co
1,70
Sr
0,99
Sn
1,72
Ac
1,00
Ni
1,75
Ca
1,04
Cu
1,75
La
1,08
Po
1,76
Y
1,11
Ga
1,82
Sc
1,20
Sb
1,82
Zr
1,22
At
1,90
Hf
1,23
B
2,01
Nb
1,23
Te
2,02
Mg
1,23
Ge
2,02
Mo
1,30
Rn
2,06
Ti
1,32
H
2,10
Ta
1,33
As
2,11
Pd
1,35
I
2,21
Tc
1,36
Si
2,25
W
1,40
P
2,32
Au
1,42
Xe
2,40
Ag
1,42
Se
2,48
Ru
1,42   
C
2,50
Hg
1,44
S
2,60
Pt
1,44
Br
2,74
Tl
1,44
Cl
2,83
Rh
1,45
Kr
2,94
V
1,45
N
3,07
Cd
1,46
Ar
3,20
Re
1,46
O
3,50
Al
1,47
F
4,10
Be
1,47
Ne
4,84
In
1,49
He
5,50
Os
1,52

 

 

 Таблиця розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів та солей у воді (при температурі 20 - 25°С)

 

 

 

H 1+

 

Li 1+

 

Na 1+

 

K 1+

 

NH4 1+

 

Ba2+

 

Ca2+

 

Mg2+

 

Sr2+

 

Al3+

 

Cr3+

 

Fe2+

 

Fe3+

 

Ni2+

 

Co2+

 

Mn2+

 

Zn2+

 

Ag1+  

 

Hg2+

 

Pb2+

 

Sn2+

 

Cu 2+

 

 

OH 1-

 

Р

Р

Р

Р

Р

М

Н

М

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

-

-

Н

Н

Н

OH 1-

F 1-

Р

М

Р

Р

Р

М

Н

Н

Н

М

Н

Н

Н

Р

Р

Р

Р

Р

-

Н

Р

Р

F 1-

Cl 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Н

Р

М

Р

Р

Cl 1-

Br 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Н

М

М

Р

Р

Br 1-

J 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

?

Р

?

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

М

Р

J 1-

S 2-

Р

Р

Р

Р

Р

-

-

-

Н

-

-

Н

-

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

S 2-

HS 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

?

?

?

?

?

Н

?

?

?

?

?

?

?

HS 1-

SO3 2-

Р

Р

Р

Р

Р

Н

Н

М

Н

?

-

Н

-

Н

Н

?

М

Н

Н

Н

?

?

SO3 2-

HSO3 1-

Р

?

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

HSO3 1-

SO4 2-

Р

Р

Р

Р

Р

Н

М

Р

Н

P

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

М

-

Н

Р

Р

SO4 2-

HSO4 1-

Р

Р

Р

Р

Р

?

?

?

-

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Н

?

?

HSO4 1-

NO3 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

P

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

-

Р

NO3 1-

NO2 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

?

?

?

?

Р

М

?

?

М

?

?

?

?

NO2 1-

PO4 3-

Р

Н

Р

Р

-

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

PO4 3-

HPO4 2-

Р

?

Р

Р

Р

Н

Н

М

Н

?

?

Н

?

?

?

 Н      

?

?

?

М

Н

?

HPO4 2-

H2PO4 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

?

?

Р

?

?

?

Р

Р

Р

?

-

?

?

H2PO4 1-

CO3 2-

Р

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

?

?

Н

?

Н

Н

Н

Н

Н

?

Н

?

Н

CO3 2-

HCO3 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

?

?

Р

?

?

?

?

?

?

?

Р

?

?

HCO3 1-

HCOO 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

HCOO 1-

CH3COO 1-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

-

Р

Р

-

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

-

Р

CH3COO 1-

C17H35COO 1-

Н

Р

Р

Р

Р

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

C17H35COO 1-

SiO3 2-

Н

Н

Р

Р

?

Н

Н

Н

Н

?

?

Н

?

?

?

Н

Н

?

?

Н

?

?

SiO3 2-

 

H 1+

Li 1+

Na 1+

K 1+

NH4 1+

Ba2+

Ca2+

Mg2+

Sr2+

Al3+

Cr3+

Fe2+

Fe3+

Ni2+

Co2+

Mn2+

Zn2+

Ag1+

Hg2+

Pb2+

Sn2+

Cu 2+

 

Р – розчинні (більше 1 г в 100 г води);   М – малорозчинні (від 1 г до 0, 001 г в 100 г води);   Н – нерозчинні (менше від 0,001 г в 100 г води);

? – не існують;                                        « - » - реагують з водою з утворенням нерозчинних основних солей чи гідроксидів

 

 

Шкала pH

pH

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[H+], моль/л

100

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

[OH-], моль/л

10-14

10-13

10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

100

 

 

   

Comments